“Me v dekjen e konfirmuar të Bajram Currit, u zhduk një fytyrë plaku fisnik nga sheshi i Shqiptarisë. Ai ishte liberal në mesin e despotismës, patriot në mes të in jorancës ndaj Atdheut”. Kështu e përshkroi Faik Konica lajmin e v dekjes në shpellën e Dragobisë më 29 mars 1929 të l uftëtarit patriot Bajram Curri në gazetën Dielli të Bostonit, transmeton lexo.com.al.

Prijësi i Malësisë ishte një l uftëtar palodhur dhe udhëheqës në të gjitha përpjekjet dhe kry engritjet kundër çdo p ushtuesi të jashtëm dhe ar miku të brendshëm, ndërsa deri në fundit e jetës së tij k undërshtoi me a rmë dhe g jak c opëtimin e trojeve shqiptarë dhe në veçanti lënien e Kosovës jashtë shtetit shqiptar në Konferencën e Londrës së 1913. V dekja e Bajram Currit pas pë rplasjes v dekjeprururëse me porosi të a rmikut të tij Ahmet Zogu kundër të cilit ishte kryengritur, solli t rishtim të gjerë popullor ndërsa lajmi u bë jehonë në mediat rajonale dhe madje dhe tak ato në Beograd./Lexo.com.al/e.c.